Vanredni prevoz

 

Transport velikih tankova (20 m3) za poljoprivredu. Bez našeg specijalnog vozila sa muldama za velike točkove prevoz ne bi bio moguč bez posebne dozvole za transport, što je oko 3 puta skuplje.


 

Naša specijalna prikolica sa maksimalnim gabaritima omogućuje za prevoz turbinu. Posebna i skupa dozvola za vanredni prevoz nije bila potrebna.

Primer natovarenih delova za hidro turbine.

Naših dvadeset godina iskustva pomažu da se utovari teret za kojeg se čini na početku da je nemoguće da se transportuje bez organizacije vanrednog prevoza.

 

Ako ukupna visina ne prelazi 4.25 metara , nije potrebna dozvola za vanredni prevoz (važi za Sloveniju).

Planirani datum prevoza
kalendar
Utovar -
START
Mesto
Pošt. broj
Država
Mesto
Pošt. broj
Država
.............................................................................................
Istovar -
STOP
Broj vozila za prevoz:
Koje vozilo?
Kliknite na izabranom dugmetu
Ostalo:
Automobil
Kamper,
kamp prikolica
Motocikl
Kombi
Kamion (do 15 Tona)
Radna mašina,
traktor, itd...
Ako vozila ili mašine nije na gornjem okviru,
kliknite na Ostalo i napišite šta je to.
Vozilo je u pokretu?
Da
Ne
Ime i Prezime:
Preduzeće:
Telefon/Mobilni:
E-mail:
Dodatni opis, pitanja, itd...
Obavezan unos
*
*
*
*
*